Spis strony pracowników Wydziału Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

dr inż. Alicja Balcerak

dr inż. Grażyna Hołodnik-Janczura

dr inż. Roman Pietroń

prof. dr inż. Leopold Szczurowski

prof. dr hab. Katarzyna Weron

prof. dr hab. Rafał Weron

dr Yash Chawla

dr Katarzyna Maciejowska

dr hab. inż. Anna Kowalska-Pyzalska