Szybkie palce, czyli humor w studenckich pracach pisemnych: