Konsultacje/ Consultation hours

 

 

 

Rok akademicki 2023/24  semestr letni / summer semester

 

Dzień tygodnia

The day of the week

Godziny

Time

Miejsce

Location

Środa / Wednesday

09:00-11:00 S/Z

518 B-4

Czwartek TN / Thursday odd

11:00-13:00 S/Z

518 B-4

Czwartek TP/ Thursday even

13:00-15:00 S/Z

518 B-4

 

 

1.    Konsultacje są realizowane w trybie stacjonarnym /stationary mode) - S w pok. 518 bud. B-4 albo zdalnym / or remote mode) – Z - Ms Teams

2.    Udział w konsultacjach wg zapisów /Participation in consultations according to the records

3.    Proszę o zgłoszenie potrzeby konsultacji wyłącznie za pomocą e-mail PWR  z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem, dodając w temacie wiadomości odpowiedni tekst, podany w materiałach kursu: skrót nazwy przedmiotu, grupa zajęciowa, nazwisko studenta, na końcu „K”/You can sign up for consultations via e-mail