Roman Pietroń

Dydaktyka
Badania naukowe
Współpraca

 

Powrót do K4/W08

 

 

Serdecznie witam!

Dydaktyka

Badania naukowe

Współpraca

Podstawowe dane:

Stopień naukowy: Dr inż. nauk ekonomicznych: organizacja i zarządzanie

Aktualne zatrudnienie: Politechnika Wrocławska, Wydz. Informatyki i Zarządzania, Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki, ul. M.Smoluchowskiego 25, 50-372 Wrocław
Aktualne stanowisko: Adiunkt

Telefon: +48 (71) 320-42-62 (praca)

Fax: +48 (71) 320-34-32 (praca)

E-Mail: roman.pietron@pwr.edu.pl

Obszar naukowo-dydaktyczny: modelowanie symulacyjne, gry kierownicze, ubezpieczenia, logistyka, modelowanie biznesowe, zarządzanie procesami
Publikacje: 60 publikacji krajowych i zagranicznych (w tym 4 książki), 43 raporty badawcze.

Hobby: historia, archeologia, sport
Znajomość języków obcych:

j. angielski - czynna, zaawansowany z oceną b.dobrą w SJO PWr. (1983),
j. francuski - bierna, średni z oceną dobrą w SJO PWr. (1977),
j. hiszpański - bierna, średni z oceną b.dobrą w SJO PWr. (1986),
j. niemiecki - bierna, początkujący z oceną dobrą w SJO PWr. (1987).


Ostatnia modyfikacja strony: 03-12-2005.

Liczba czytelników: Licznik trafień (od 01.06.2002)