Science meets Social Science (S3) seminar

Seminarium S3 jest poświęcone stosowaniu metod statystycznych, stochastycznych oraz numerycznych w naukach społecznych. Jest ono interdyscyplinarne, zarówno poprzez wybór tematów, jak i wykorzystanie wiedzy ekspertów z różnych dziedzin.
The S3 seminar is focused on applications of statistical, stochastic and numerical methods in social sciences. It is interdisciplinary, both in the selection of topics and the use of expert knowledge from diverse areas of science.

« Forthcoming seminar »


Academic year 2012-2013

Top

Academic year 2011-2012

Top

Academic year 2010-2011

Top

Academic year 2009-2010

Top